PL

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Mongird Sp. z o.o. z tytułu trudnej sytuacji finansowej.

Cele projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 128502,39 PLN Wkład funduszy europejskich: 100%

Miejsce realizacji projektu: ul. Obywatelska 2a 80-259 Gdańsk